Přeskočit na navigaci

Krby

Krby

Hlavní funkce krbu je začlenění živlu ohně do interiéru.

Krb otevřený

Je vhodný architektonický doplněk do reprezentativních místností nebo hal. Zprostředkuje nám přímý kontakt s ohněm. Jako zdroj tepla není příliš vhodný pro jeho nízkou účinnost (10- 15%). Po umístění například do obývacího pokoje se z něj často stává spíše odkladiště starých novin a přestává plnit estetickou funkci. Otevřené ohniště je možné využít i jako gril. Dobře navržený krb nekouří do interiéru a jeho plameny jsou ucelené a klidné.

Krb s vložkou

Krb s vložkou

Hlavní funkce je stejná jako u otevřeného ohniště. Díky uzavřenému ohništi je však účinnost spalování podstatně vyšší (40- 70%). Proto lze u takového krbu počítat s  částečným zdrojem tepla. Takto získané teplo se většinou distribuuje pomocí cirkulace vzduchu v místnosti tzv. konvekčním prouděním. Tyto krby nazýváme krby teplovzdušné (více informací o teplovzdušné konvekci). Tím se ale podstatně snižuje životní komfort v takto vytápěných místnostech. Je nutné přikládat v pravidelných intervalech, jelikož krb nedisponuje žádnou akumulační hmotou a po vyhasnutí ohně okamžitě dochází k poklesu teploty v  místnosti.

Krb s tahovým systémem

Krb s tahovým systémem

Jedná se o jakýsi "hybrid" kamen a krbu zvaný akumulační krb. Mezi krbovou vložkou a komínem je keramický tahový systém, který akumuluje přebytečnou energii uvolněnou v krbové vložce a po vyhasnutí ohně jí předá přes plášť v podobě sálavého tepla do obytných prostor. Dobře nadimenzovaný tahový systém zvýší účinnost topidla teměř na 100%. Takový krb musí být vybaven vložkou, která je na tento způsob konstrukce přizpůsobena. Proces spalování probíhá při vyšších teplotách než u klasické krbové vložky, a tím se dosahuje i vyšší účinnosti spalování (až 80%). Doba akumulace se pohybuje řádově do 10ti hodin. U této konstrukce topidla spojíme příjemný kontakt s  ohněm a zdravé sálavé vytápění s menší četností přikládání. Akumulační krb je vhodný pro vytápění izolovaných, nízkoenergetických a pasivních domů, kde snadno dojde k přetopení interiéru.

Teplovodní krb

Teplovodní krb

Teplovodní krb ohřívá vodní médium a přebytečné množství energie ukládá do akumulační nádrže podobně jako kamna do šamotu. Díky tomu není interiér přetápěn a je vhodný do domu s požadavky na lepší energetický standard. Výhodou akumulační nádrže je možnost řízeného odběru nashromážděné energie. Teplovodní krb je možné využít jako hlavní tepelný zdroj domu. Je však nutné počítat s  větším množstvím dřeva potřebným k jeho vytopení, což s sebou přináší jednu nevýhodu a to větší zásobu dřeva v obývacím pokoji a s tím spojený nepořádek ze dřeva i z topení (kotelna je v obývacím pokoji). Pokud se zvolí kvalitní vložka s řídící jednotkou a akumulační nádrží, tak tento systém dokáže z dřevní hmoty využít až 80% energie. Dále je třeba počítat i s  bezpečností provozu. Topidlo musí být zabezpečeno proti přehřátí a to i při výpadku elektřiny. Bezpečnostní prvky musí být stále funkční, proto je nutná pravidelná revize a čištění vložky je nutné provádět v kratších intervalech. U vodních systémů se musí počítat s výšší pořizovací cenou a s pomalejší návratností vložených investic.

Ukázky našich realizací naleznete ve FOTOGALERII.


Kamnářství Marek Štádlík

Kamnářství Marek Štádlík
Pod Invalidovnou 1945
508 01 Hořice

Rychlý kontakt
Tel.: +420 724 576 393
Email: kamna-ms@centrum.cz
Web: www.kamna-ms.cz